RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A.P.J. Sikora Spółka Jawna Paweł Sikora, Jacek Sikora z siedzibą ul. Warszawska 188, 42-200 Częstochowa
 • Z Administratorem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą tel. 34 322 38 36 , adresu e-mail: biuro@apjsikora.pl , formularza kontaktowego :
  https://apjsikora.pl/kontakt/
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji lub zawarcia umowy, realizacji zamówień, współpracy handlowo-marketingowej, realizacji obowiązku prawnego np. wynikającego z ustawy o rachunkowości lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b , c oraz f RODO.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dział sprzedaży, dział księgowy, dział marketingowy, A.P.J. Sikora Spółka Jawna, jak również podmioty zapewniające obsługę eleinformatyczną, księgowo-finansową, prawną, ubezpieczeniową, organizacyjną i techniczną A.P.J. Sikora Spółka Jawna oraz instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.
 • Pani/Pana dane nie będą przechowywane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 • Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.

Pragniemy jednocześnie zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A.P.J. Sikora Spółka Jawna Paweł Sikora, Jacek Sikora z siedzibą ul. Warszawska 188, 42-200 Częstochowa
 • Z Administratorem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą tel. 34 322 38 36 , adresu e-mail: biuro@apjsikora.pl , formularza kontaktowego :
  https://apjsikora.pl/kontakt/
 • Pani / Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych zostały pozyskane od firmy, w której Pani/Pan pracuje lub współpracuje. Pani / Pana dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania kontaktu, przygotowania oferty , realizacji zamówienia i dostawy zamówienia do miejsca przeznaczenia , a podstawą jest art. 6 ust.1 lit. a,b RODO oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. ust.1 lit. f) RODO. Administrator przekaże Pani / Panu dane podmiotu, który udostępnił nam Pani / Pana dane osobowe na wniosek przekazany drogą mailową lub w formie pisemnej.
 • Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
  danych, a także wniesienia sprzeciwu.
 • Przetwarzanie podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania czynności wymienionych w punkcie 2, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dział sprzedaży, dział księgowy, dział
  marketingowy A.P.J. Sikora Spółka Jawna, jak również podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, prawną,
  ubezpieczeniową, organizacyjną i techniczną A.P.J. Sikora Spółka Jawna oraz instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
 • Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, jeśli Pani / Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.