Projekt Unijny

Nr. umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-0113/17-001

projekt unia

Wartość projektu: 968 000,00PLN. Kwota dofinansowania 435 600,00PLN. Wartość projektu brutto: 1 190 460,00PLN